ประวัติความเป็นมา

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ในการค้นหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีต่าง ๆ ตลอดจนใช้เป็นพยานหลักฐาน ในการยืนยันตัวผู้กระทำความผิดหรือยืนยันความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา